Chuyển các tệp của bạn, dễ dàng và an toàn

Chuyển các tập tin của bạn lên đến 20GB* mỗi lần chuyển và để chúng đi khắp thế giới miễn phí, dễ dàng và an toàn.

Kéo và thả các tệp của bạn để bắt đầu chuyển

Hoặc bấm vào đây

Bổ sung thêm

Tổng số tập tin ,

Cài lại

,
Liên kết
E-mail

Thả tập tin ở đây

Tải lên các tệp của bạn bằng cách kéo và thả chúng trên cửa sổ này

Verify Email Address

Verification code has been send to

Chuyển giao hoàn thành

Các tệp của bạn đã được chuyển thành công, đây là liên kết tải xuống của bạn.

Xem chuyển

Người dùng hoạt động

Chuyển tập tin

Khách truy cập hàng ngày

Tải xuống mọi thời đại

Giá cả

Mô tả về giá

Free

Free plan

tự do
Vô hạn Không gian lưu trữ
Vô hạn Kích thước cho mỗi lần chuyển
Các tập tin có sẵn cho 30 ngày
Mật khẩu bảo vệ
Thông báo có email
Kiểm soát thời gian hết hạn
Tạo liên kết chuyển
Không có quảng cáo
Liên hệ chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi mô tả

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa kinh nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi