Chuyển các tệp của bạn, dễ dàng và an toàn

Chuyển các tập tin của bạn lên đến 20GB* mỗi lần chuyển và để chúng đi khắp thế giới miễn phí, dễ dàng và an toàn.

Kéo và thả các tệp của bạn để bắt đầu chuyển

Hoặc bấm vào đây

Bổ sung thêm

Tổng số tập tin ,

Cài lại

,
Liên kết
E-mail

Thả tập tin ở đây

Tải lên các tệp của bạn bằng cách kéo và thả chúng trên cửa sổ này

Chuyển giao hoàn thành

Các tệp của bạn đã được chuyển thành công, đây là liên kết tải xuống của bạn.

Xem chuyển

Người dùng hoạt động

Chuyển tập tin

Khách truy cập hàng ngày

Tải xuống mọi thời đại

Giá cả

Mô tả về giá

Hàng tháng Hàng năm

Free

Free Plan

tự do
1.00 GB Không gian lưu trữ
20.00 GB Kích thước cho mỗi lần chuyển
Các tập tin có sẵn cho 14 ngày
Mật khẩu bảo vệ
Thông báo có email
Kiểm soát thời gian hết hạn
Tạo liên kết chuyển

Premium Plan

Premium Plan

$ 10.00 / tháng
10.00 GB Không gian lưu trữ
50.00 GB Kích thước cho mỗi lần chuyển
Các tập tin có sẵn cho 30 ngày
Mật khẩu bảo vệ
Thông báo có email
Kiểm soát thời gian hết hạn
Tạo liên kết chuyển

Premium Plan Yearly

Premium Plan Yearly

$ 99.00 / năm
10.00 GB Không gian lưu trữ
50.00 GB Kích thước cho mỗi lần chuyển
Các tập tin có sẵn cho 30 ngày
Mật khẩu bảo vệ
Thông báo có email
Kiểm soát thời gian hết hạn
Tạo liên kết chuyển

Ultimate Plan Yearly

Ultimate Plan Yearly

$ 249.99 / năm
10.00 GB Không gian lưu trữ
200.00 GB Kích thước cho mỗi lần chuyển
Các tập tin có sẵn cho 45 ngày
Mật khẩu bảo vệ
Thông báo có email
Kiểm soát thời gian hết hạn
Tạo liên kết chuyển
Liên hệ chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi mô tả